Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał zestawy do ochrony osobistej