Od 18 stycznia 2021 r. dzieci z klas I-III rozpoczynają stacjonarną naukę w szkołach