Jeden z testów przeprowadzonych pod szpitalem okazał się dodatni